Përfitime

Përfitoni sa ju dëshironi !

Duke marrë pjesë në program ju merrni oferta të personalizuara dhe benefite të krijuara mbi nevojat tuaja.

Ka dy nivele të kartës Happy, që ju shpërblejnë me kupona Happy. Ju mund të zgjidhni nëse dëshironi të jeni pjesë e nivelit të parë ose të vazhdoni mbledhjen e pikëve në mënyrë që të arrini nivelin e dytë.
Pasi të mblidhni 5000 pikë, ju merrni 10 kuponë Happy.
Kuponi 100 Leke eshte i hapur dhe mund te perdoret ne njerin nga bizneset qe ju deshironi.
o Top Optik – 5.000 Lekë zbritje për cdo faturë.
o Fresh Line – 500 Lekë zbritje për çdo faturë mbi 5.000 Lekë.
o VitalPharma – 500 Lekë zbritje për çdo faturë mbi 5.000 Lekë në produktet për fëmijë dhe dermo-kozmetikë.
o Farmacia TEG/ Arena – 500 Lekë zbritje për çdo faturë mbi 5.000 Lekë në produktet për fëmijë dhe dermo-kozmetikë.
Note: Kuponi mund të përdoret në njërin nga bizneset me sipër
Nëse dëshironi të vazhdoni të mblidhni pikët tuaja për nivelin e ardhshëm, ju duhet të arrini në 10000 pikë dhe të merrni 5 kuponë Happy.

*Kuponi 4000 Lekë në Neptun mund të përdoret për blerje mbi 20.000 Lekë.