Jeni anetar?Hyr

“Happy” është një program i ri i shpërblimit të klientit, i krijuar për të regjistruar zakonet e blerjeve të klientëve të Neptun dhe për t’i shpërblyer për to. Programi bazohet në pikë dhe i shpërblen klientët sipas blerjeve të tyre.
Anëtarët e “Happy” gëzojnë privilegje të veçanta, si:

  • Mbledhin pikë për çdo blerje që kryejnë pranë dyqaneve Neptun.
  • Pikë shtesë në raste të ndryshme (p.sh. dyfishin e pikëve në data apo produkte të veçanta).
  • Pikë shtesë për sjelljen e anëtarëve të rinj pranë Neptun.
  • Etj

Në çdo dyqan Neptun ose online në «www.happy.al»

Karta e Anëtarësimit (Karta) e Programit Shpërblyes “Happy” është pa pagesë deri në fund të Dhjetorit 2015. Nga muaji Janar 2016 e në vijim, do të tarifohet me 700 Lekë. Klientët mund ta përftojnë Kartën në çdo dyqan Neptun.</div>

Çdo anëtar është i veçantë, gëzon privilegje të veçanta dhe nuk mund të mbajë më shumë se një Kartë.

Karta është rreptësisht vetjake dhe nuk mund t’i kalohet asnjë pale të tretë në asnjë mënyrë.

Anëtarët mund të bëjnë sa blerje të duan brenda një dite! Për çdo blerje Karta e tyre do të kreditohet me pikët përkatëse.

I vetmi detyrim që ka anëtari për të gëzuar privilegjet e programit, është të paraqesë Kartën në çdo transaksion. Megjithatë, arkëtarët gjithashtu munden të kërkojnë një anëtar nëpërmjet numrit të celularit apo emrit dhe mbiemrit të tij (me kusht që të dhënat e regjistruara të jenë të sakta dhe të plotësuara).</div>

Pikët shlyhen në këtë mënyrë:1.000 pikë = Kupon 2.000 Lekësh

2.400 pikë = Kupon 5.000 Lekësh

4.700 = Kupon 10.000 Lekësh

Kuponat janë elektronikë dhe nuk mund të humbasin. Kur arkëtari skanon Kartën e anëtarit, ai shikon të gjitha kuponet e lëshuar që përkojnë me kartën e anëtarit.
Nëse një anëtar humbet një kupon që e ka printuar nga faqja e internetit, mund ta printojë përsëri atë.

Pikët skadojnë një vit pas transaksionit të fundit të anëtarit.

Kuponat skadojnë si vijon:

  • Kuponi 2.000 Lekëshskadon pas 3 muajsh nga data e lëshimit.
  • Kuponi 5.000 Lekësh dheKuponi 10.000 Lekëshskadojnë pas 1 viti nga data e lëshimit.

Karta mund të zëvendësohet pranë çdo dyqani Neptun nëse humbet, vidhet apo dëmtohet. Ose anëtari mund të telefonojë në linjën e shërbimit të klientit në 044 505050(tarifa lokale, nga e Hëna në të Shtunë, orari 9:00 me 21:00).
A ka afat skadimi karta e shpërblimit të klientit?
Pasi anëtari të ketë aktivizuar kartën e tij të shpërblimit si klient, anëtari merr pjesë në XXXX dhe karta e shpërblimit të klientit nuk ka afat skadimi përveç XXXXX detyrohet të ndërpritet

Anëtarët mund të kontrollojnë historikun e pikëve të tyre:
<ul>
<li>Nëpërmjet faqes së internetit «www.happy.al» dhe llogarisë së tyre personale (nëse anëtari ka krijuar llogari).</li>
<li>Duke telefonuar në linjën e shërbimit të klientit në 044 505050(tarifa lokale, nga e Hëna në të Shtunë, orari 9:00 me 21:00)</li>
</ul>
Si mund të largohem nga skema e shpërblimit të klientit?

Nëse një anëtar nuk dëshiron më të marrë pjesë në Skemën “Happy” të Shpërblimit të Klentit, ai duhet të bërë kërkesë për t’u fshirë, duke telefonuar në shërbimin e klientit, nr. 044 505050(tarifa lokale, nga e Hëna në të Shtunë, orari 9:00 me 21:00).