Përfitime

Përfitoni sa ju dëshironi !

Duke marrë pjesë në program ju merrni oferta të personalizuara dhe benefite të krijuara mbi nevojat tuaja.

Ka dy nivele të kartës Happy, që ju shpërblejnë me kupona Happy. Ju mund të zgjidhni nëse dëshironi të jeni pjesë e nivelit të parë ose të vazhdoni mbledhjen e pikëve në mënyrë që të arrini nivelin e dytë.
Pasi të mblidhni 5000 pikë, ju merrni 6 kuponë Happy.
Nëse dëshironi të vazhdoni të mblidhni pikët tuaja për nivelin e ardhshëm, ju duhet të arrini në 10000 pikë dhe të merrni 5 kuponë Happy.

*Kuponi 4000 Lekë në Neptun mund të përdoret për blerje mbi 20.000 Lekë.