Përfitime

Përfitoni sa ju dëshironi !

Duke marrë pjesë në program ju merrni oferta të përshtatshme dhe benefite të krijuara mbi nevojat .

Ka dy nivele në kartën haPPy , që ju shpërblen me kupon Happy. Ju mund të zgjidhni nëse dëshironi të jeni pjesë e nivelit të parë ose të vazhdoni mbledhjen e pikave në mënyrë që të arrini nivelin e dytë.
Pasi të mblidhni 5000 pikë, ju merrni 6 kuponë haPPy me vlerë 3000 lekë.

Nëse doni të kurseni pikët tuaja për nivelin e ardhshëm, ju duhet të mblidhni 10000 pikë dhe të merrni 5 kuponë haPPy me vlerë 6000ALL.