Përfitime

Përfitoni sa ju dëshironi !

Duke marrë pjesë në program ju merrni oferta të personalizuara dhe benefite të krijuara mbi nevojat tuaja.

Ka dy nivele të kartës Happy , që ju shpërblen me kupona Happy. Ju mund të zgjidhni nëse dëshironi të jeni pjesë e nivelit të parë ose të vazhdoni mbledhjen e pikëve në mënyrë që të arrini nivelin e dytë.
Pasi të mblidhni 5.000 pikë, ju merrni 6 kuponë Happy me vlerë 3.000 Lekë.
Nëse doni të kurseni pikët tuaja për nivelin e ardhshëm, ju duhet të mblidhni 10.000 pikë dhe të merrni 5 kuponë Happy me vlerë 6.000 Lekë.